Aktualności


PDF Drukuj Email

WOPR Wągrowiec się reorganizuje

 

 

Walne Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze Członków WOPR Wągrowiec za 2012 rok

W dniu 7 grudnia 2012 roku o godz. 17:00 w budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wągrowcu, na prośbę Zarządu Woj. WLKP w Poznaniu, zgodnie z par. 53 Statutu, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków WOPR Wągrowiec w celu oceny działalności oraz wyboru delegatów na IV Walny Zjazd Delegatów WOPR Woj. Wlkp. Obserwatorem z ramienia WOPR Wielkopolska był Pan Lech Kamiński.

 

W czasie zebrania zostały sprawozdania z działalności WOPR Wągrowiec za 2012 rok, oraz wybór delegatów na zjazd Wojewódzki w marcu 2013. Jako delegaci na zjazd Wojewódzki zostali wybrani Prezes Grzegorz Ziółkowski oraz Członek Zarządu, Robert Skrzelewski.

 

 

Dodano: 15 marca 2013

 
PDF Drukuj Email

WOPR Wągrowiec otrzymał dotację ze Starostwa

 

 

 

Informujemy, że w dniu 22 lutego 2013 została podpisana umowa o realizację zadania publicznego pt. „Wodne patrole ratownicze na Terenie powiatu wągrowieckiego ze Starostwem Powiatowym w Wągrowcu”.

 

 

WOPR Wągrowiec otrzymał 3900 zł na realizację zadania. Zadanie polega na przeprowadzeniu patroli ratowniczych na akwenach wodnych na terenie powiatu wągrowieckiego. Patrole ratownicze przeprowadzane będą nad j. Kaliszańskim, Kobyłeckim, Durowskim i Stepuchowskim łodzią motorową wyposażoną w specjalistyczny sprzęt ratowniczy i medyczny.

Patrole ratownicze będą przeprowadzane w dni bezdeszczowe, w okresie od 1.06 do 30.09.2013.

Do zadań patrolu ratowniczego należeć będzie m.in.: niesienie pomocy tonącym, obserwacja plaż „dzikich”, natychmiastowe reagowanie na wszelkie przypadki nieprawidłowego korzystania ze sprzętu wodnego, szybkie poinformowanie Pogotowia Ratunkowego o ewentualnym przypadku zagrożenia życia bądź zdrowia.

Patrole ratownicze będą przeprowadzane w godzinach od 10:00 do 20:00.

 

Celami zadania są:

 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu wągrowieckiego podczas ich wypoczynku nad wodą, w tym na plażach dzikich

2. Wykształcenie u społeczeństwa poczuci świadomości zagrożeń i odpowiedzialności przy korzystaniu z publicznych jezior.

3. Pełnienie roli prewencyjnej dla wszelkich przejawów niebezpiecznego zachowania się na akwenach wodnych, lekceważenia regulaminu kąpielisk i ogólnie przyjętych zasad współżycia obywatelskiego.

 

Dodano: 10-03-2013

 
PDF Drukuj Email

WOPR Wągrowiec otrzymał dotację


 

Informujemy, że w dniu 1 marca 2013 została podpisana umowa o realizację zadania publicznego pt. „Szkolenie w zakresie ratownictwa wodnego: Kurs kwalifikowanej Pierwszej Pomocy” z Gminą Miejską Wągrowiec. WOPR Wągrowiec otrzymał 3000 zł na realizację zadania.

W ramach umowy, przewidziane jest wyszkolenie 7 ratowników w zakresie kursu KPP. Zajęcia rozpoczynają się 12 kwietnia w Straży Pożarnej w Wągrowcu. Informacje o kursie KPP udziela Prezes WOPR Wągrowiec, Pan Grzegorz Ziółkowski.

Zadanie polega na zorganizowaniu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP). Program kursu KPP w projekcie będzie zbieżny z wymogami narzuconymi przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ramowy program kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy ustalony jest we wspomnianym rozporządzeniu i dostępny jest pod linkiem http://www.wopr-wagrowiec.pl/images/stories/dokumenty/ust_rozp/kpp.pdf. Kurs będzie bezpośredniego prowadzony przez ratowników medycznych, pod nadzorem Mirosława Warzyboka.

Adresaci zadania publicznego to osoby w wieku od 12 roku życia (w szczególności mieszkańcy obszaru Miasta Wągrowca), którzy posiadają już dowolne uprawnienia WOPR i pracują lub w przyszłości pracować na rzecz WOPR i Wągrowca.

Celami są:

1. Organizacja szkolenia kadr ratownictwa wodnego w mieście Wągrowiec poprzez przeprowadzenie Kursu KPP.

2. Podniesienie kwalifikacji ratowników wodnych poprzez organizację wyżej wymienionego kursu i tym samym dostosowanie ich kompetencji do wymogów z zakresu zabezpieczenia ratowniczego określonych w Uchwale nr 5/6/09 Prezydium Zarządu Głównego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z dnia 5 grudnia 2009 roku w sprawie stopni ratowników i instruktorów WOPR

3. Zapewnienie podaży siły roboczej w postaci wykwalifikowanych, posiadających niezbędne uprawnienia ratowników wodnych dla Miasta Wągrowca

4. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Wągrowca przebywających nad kąpieliskami i basenami.

 

 

 

 

Dodano: 10-03-2013

 
PDF Drukuj Email

Rozpoczęcie kursów ratowniczych

 

 

Informujemy, że wczoraj, w dniu 18 czerwca rozpoczął się kurs na stopień ratownika wodnego basenowego. Grupa biorąca udział w kursie pozytywnie zaliczyła egzamin wstępny. Jednocześnie informujemy, że kurs na stopień ratownika wodnego śródlądowego rozpocznie się na początku lipca. Kursy odbywają się w ramach projektu "organizacja szkoleń dla ratowników wodnych: ratownik wodny śródlądowy oraz ratownik wodny pływalni". Projekt jest dofinansowywany przez Urząd Miasta Wągrowca.

 

 

 

Dodano: 19.06.2012

 

 


 

 

 
PDF Drukuj Email

Terminy kursów ratowniczych

 

 

W związku z realizacją projektu szkoleniowego dla ratowników wodnych, współfinansowanego przez Urząd Miasta Wągrowca, zawiadamiamy, iż kursy odbędą się w następujących terminach:

lp.
rodzaj kursu przewidywana data rozpoczęcia kursu
uwagi
1. kurs na stopień ratownika wodnego śródlądowego
18 czerwca*  - egzamin wstępny kurs odbędzie się w czerwcu-lipcu, egzamin końcowy odbędzie się w lipcu
2. kurs na stopień ratownika wodnego pływalni
18 czerwca* - egzamin wstępny kurs odbędzie się w czerwcu-lipcu, egzamin końcowy odbędzie się w lipcu

 

* - podata data jest datą orientacyjną, która może być zmieniona przez organizatora kursu.

Wszystkie zdjęcia oraz relacje z poszczególnych kursów będą sukcesywnie zamieszczane w zakładce Kursy Ratownicze.

 

Ostatnia aktualizacja: 2012-06-04

 


 

 
«PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL